Silence - ekologie

Nebuď lhostejný
k životnímu prostředí

Bojuj za šťastná města
Bez skleníkových plynů

Uhlíková stopa

„Uhlíková stopa je známá jako„ množství skleníkových plynů (GHG) emitovaných přímým nebo nepřímým účinkem jednotlivce, organizace, události nebo produktu. Takový dopad na životní prostředí se měří prováděním soupisu emisí skleníkových plynů nebo analýzou životního cyklu podle typu stopy, podle uznávaných mezinárodních předpisů, jako jsou mimo jiné ISO 14064, PAS 2050 nebo protokol GHG. Uhlíková stopa se měří v množství ekvivalentu CO2. Jakmile bude známa velikost a stopa, je možné realizovat strategii snižování, nebo kompenzace emisí prostřednictvím různých programů, veřejných nebo soukromých. 

** Datové odhady se týkají prodeje vozidel a kilometrů ujetých klienty.
Výpočet GHG pro motocykly 125cc odpovídá:

61.025.000 km

Ujetých elektrickými vozidly

6.421.050 CO2

Snížení emisí.